PDV - promjene koje stupaju na snagu s 01.07.2013.

Modified: 2013/06/27 00:02 by vedstar - Categorized as: EU, PDV

Table of Contents [Hide/Show]


Apross
Šifrarnik poslovnih partnera
   Primjer ispravno unesenog Poreznog broja:
   Pregled struktura poreznih brojeva po državama
Ulazni računi
   Šifre poreza - ulazni računi od 01.07.13.
      1 - Pretporez u računu - MOŽE se odbiti
      2 - Pretporez u računu - NE MOŽE se odbiti
      3 - Pretporez plaćen pri uvozu
      8 - Račun bez obračunatog poreza
      9 - Račun ne ulazi u poreznu evidenciju
      12 - Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj
      13 - Pretporez od stjecanja dobara unutar EU i 14 - Pretporez od primljenih usluga unutar EU
      15 - Pretporez od primljenih isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH
Izlazni računi
   Šifre poreza - IRA / Faktura
      1 - Isporuke dobara i usluga u RH (račun s obračunatim PDV-om)
      102 - Isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj
      103 - Isporuke dobara obavljene u drugim članicama EU
      104 - Isporuke dobara unutar EU
      105 - Obavljene usluge unutar EU
      106 - Isporuke dobara i usluga unutar EU ()
      107 - Obavljene usluge izvan EU
      108 - Sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU
      109 - Isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
      110 - Tuzemne isporuke - bez prava na odbitak pretporeza
      111 - Izvozne isporuke
      112 - Ostale isporuke - s pravom na odbitak pretporeza
      8 - Krajnja potrošnja (gotovinski računi)
      9 - Račun ne ulazi u poreznu evidenciju
Materijali


Edit

Apross

Od 01.07.13. na snagu stupa novi zakon o PDV-u koji donosi brojne novosti u poslovanju. Na ovoj stranici možete pronaći karatak pregled promjena koje će se desiti u dokumentima u Aprossu.

Najbitnija promjena koja će nastupiti, je da osim pojmova tuzemstva i inozemstva, uvodi novi pojam 'Područje EU'. Svi ulazni i izlazni računi koji dolaze iz zemalja članica EU ili se šalju u njih, trebat će biti posebno označeni.

Također, za sve isporuke i primitke iz i u EU bit će potrebno posebno naznačiti kada se radi o robi, a kada o usluzi. za to su pripremljene nove šifre poreza na ulaznim i izlaznim računima.

Prilikom stjecanja roba i usluga, potrebno je evidentirati obvezu PDV-a, ali se ona u istom razdoblju može odbiti kao pretporez. Osim u posebnim slučajevima, PDV na stjecanje roba i usluga neće rezultirati novčanim tijekom, već će biti samo obračunska kategorija.

U pripremi je verzija Aprossa (1.8.0) koja će sadržavati prilagodbe vezane za promjene zakona o PDV-u.

Edit

Šifrarnik poslovnih partnera

U šifrarniku poslovnih partnera omogućen je unos oznake države uz porezni broj. Sve države šlanice Europske unije imaju porezne brojeve koji se sastoje od prefiksa države (2 znaka ) i preostalog dijela poreznog broja. Vrlo je bitno ispravno upisati točnu oznaku države i porezni broj, jer se prema njima formira obrazac PDV-a dijelu stjecanja isporuka u EU

Porezne brojeve poslovnih partnera iz EU potrebno je provjeriti u Vies bazi. Provjera poreznog broja bit će omogućena izravno iz aplikacije, na mjestima gdje se upisuje porezni broj.

Edit

Primjer ispravno unesenog Poreznog broja:


Edit

Pregled struktura poreznih brojeva po državama

DržavaOznakaOblik brojaPrimjer
AustriaAT'ATU'+8 znamenkiATU99999999
BelgijaBE'BE'+10 znamenki, prvi broj nakon oznke države je uvijek nula ("0")BE0999999999
BugarskaBG9–10 znamenkiBG999999999 ili BG9999999999 ili BG99999999999
CiparCY9 znakovaCY99999999L
ČeškaCZ'CZ'+8-10 znamenki CZ99999999 ili CZ999999999 ili CZ9999999999
DanskaDK8 znamenkiDK99999999
EstoniaEE9 znamenkiEE999999999
FinskaFI8 znamenkiFI99999999
FrancuskaFR'FR'+ 2 znaka + 9 znamenkiFRXX999999999
NjemačkaDE9 znamenkiDE999999999
GrčkaEL9 znamenkiEL999999999
MađarskaHU8 znamenkiHU12345678
IrskaIE'IE'+8 znamenki, druga može biti slovo,a zadnja mora biti slovoIE9S99999L
ItalijaIT11 znamenki IT99999999999
LatviaLV11 digitsLV99999999999
LitvaLT9 or 12 digitsLT999999999 ili
LuksemburgLU8 digitsLU99999999
MaltaMT8 digitsMT99999999
NizozemskaNL9 znamenki + 'B' +2 znamenkeNL999999999B998
PoljskaPL10 znamenkiPL9999999999
PortugalPT9 digitsPT999999999
RomaniaRO2–10 znamenkiRO999999999
SlovačkaSK10 znamenkiSK9999999999
SlovenijaSI8 znamenkiSI99999999
ŠpanjolskaES9 znamenki, prvi i zadnji znak mogu biti slovaESX9999999X
ŠvedskaSE12 znamenki,zadnje dvije su uvijek '01'SE999999999901
Ujedinjeno KraljevstvoGBraznoGB999 9999 99 ili GB999 9999 99 9995 ili GBGD9996 ili GBHA9997

Edit

Ulazni računi

Za sve račune koji nose datum 01.07.ili kasniji,primjenjivat će se nove šifre poreza u knjizi ulaznih računa

Od 01.07NamjenaPDV Obrazac
1 - Pretporez u računu - MOŽE se odbitiTuzemni računiIII/1
2 - Pretporez u računu - NE MOŽE se odbitiRačuni za koje se ne može odbiti pretporez (npr. reprezntacija, osobni automobili)-
3 - Pretporez plaćen pri uvozuUvoz robe, PDV plaćem po JCD-uIII/6
8 - Račun bez obračunatog poreza--
9 - Račun ne ulazi u poreznu evidencijuUvoz-
12 - Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj-III/2
13 - Pretporez od stjecanja dobara unutar EUStjecanje robeIII/3 + (II/5 , II/6, II/7)
14 - Pretporez od primljenih usluga unutar EUStjecanje uslugaIII/4 + (II/8 , II/9, II/10)
15 - Pretporez od primljenih isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH-III/5 + (II/11, II/12)

Edit

Šifre poreza - ulazni računi od 01.07.13.

Edit

1 - Pretporez u računu - MOŽE se odbiti

Koristi se za standardne isporuke roba i usluga unutar RH,u slučaju kad se pretporez može odbiti. Ova šifra poreza pokriva najveći broj slučajeva i nije doživjela promjene.

Edit

2 - Pretporez u računu - NE MOŽE se odbiti

Šifra poreza 2 osigurava da je kompletan porez na ulaznom računu neodbitan. pri unosu poreznih tarifa,cijeli iznos poreza se automatski prepisuje u 'PDV - ne odbija se'


Edit

3 - Pretporez plaćen pri uvozu

 • Iznos računa - iznos za uplatu (2)
 • Prolazne stavke - Carina (3)
 • Osnovica - Carinska osnovica (4)
 • Porez - Pdv plaćen pri uvozu (4)


Edit

8 - Račun bez obračunatog poreza

 • Koristi se u slučaju kad izdavatelj računa nije obveznik PDV-a.
Ukupna iznos računa je neoporeziv,

Edit

9 - Račun ne ulazi u poreznu evidenciju

 • Šifra poreza 9 - najčešća primjena je prilikom uvoza robe
 • Iznos računa - protuvrijednost računa u kunama
 • Tarife - ne upisuju se


Edit

12 - Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj

Iskazuje se vrijednost primljenih isporuka u tuzemstvu i pripadajućeg PDV-a kod kojih je došlo do prijenosa porezne obveze na primatelja isporuke, pa je primatelj obvezan prema članku 75. stavku 3. Zakona o PDV-u obračunati i platiti PDV.

Edit

13 - Pretporez od stjecanja dobara unutar EU i 14 - Pretporez od primljenih usluga unutar EU

 • Porezni broj/OIB - obavezan unos, Oznaka države unosi se u prvi dio broja, a ostatak u drugi (1)
 • Šifra poreza - 13 ili 14 (2)
 • Iznos računa - protuvrijednost računa u kunama (3)
 • Unos tarifa - Osnovica - carinska osnovica,PDV - PDV na carinsku osbnovicu (4)

Osnovica za obračun PDV-a je naknada za isporučenu robu/uslugu (Iznos računa). Ostali troškovi, prijevoz i sl. ne ulaze u osnovicu.


Napomene! 
Šifre poreza 13 i 14 se ne mogu odabrati ako nije unesen ispravan porezni broj
Porezne šifre se mogu kombinirati ako je na istom računu roba i usluga

Edit

15 - Pretporez od primljenih isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH

Upisuje se vrijednost isporuka koje poreznom obvezniku obavi porezni obveznik koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama Europske unije i u trećim zemljama), a za koju je porezni obveznik primatelj usluge obvezan obračunati i platiti PDV u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona o PDV-u.

Edit

Izlazni računiŠifre poreza od 01.07NamjenaPDV Obrazac
1 - Isporuke dobara i usluga u RH (račun s obračunatim PDV-om).II/1, II/2, II/3
102 - Isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj.II/4
103 - Isporuke dobara obavljene u drugim članicama EUI/2
104 - Isporuke dobara unutar EU.I/3
105 - Obavljene usluge unutar EU.I/4
106 - Isporuke dobara i usluga unutar EU (*).I/3 , I/4
107 - Obavljene usluge izvan EUIzvoz uslugaI/5
108 - Sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU.I/6
109 - Isporuke novih prijevoznih sredstava u EU.I/7
110 - Tuzemne isporuke - bez prava na odbitak pretporeza.I/8
111 - Izvozne isporuke.I/9
112 - Ostale isporuke - s pravom na odbitak pretporeza.I/10
8 - Krajnja potrošnja (gotovinski računi).II/1, II/2, II/3
9 - Račun ne ulazi u poreznu evidenciju.---

Edit

Šifre poreza - IRA / Faktura

Edit

1 - Isporuke dobara i usluga u RH (račun s obračunatim PDV-om)

Upisuju se podaci o svim izdanim računima, uključujući i isporuke dobara i usluga obavljene u neposlovne svrhe

Edit

102 - Isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj

Upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara i usluga u tuzemstvu kod kojih dolazi do prijenosa porezne obveze na poreznog obveznika primatelja isporuke, odnosno za koje je porezni obveznik primatelj isporuke obvezan platiti PDV u skladu s člankom 75. stavkom 3. Zakona o PDV-u.

Edit

103 - Isporuke dobara obavljene u drugim članicama EU

upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara iz članka 13. stavka 3. i 4. Zakona o PDV-u koja preveze ili otpremi porezni obveznik isporučitelj ili druga osoba za njegov račun iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu u kojoj je nastala obveza za obračun PDV-a jer je porezni obveznik isporučitelj prešao prag isporuke koji je propisala ta država članica ili je odustao od praga isporuke u toj državi članici.

Edit

104 - Isporuke dobara unutar EU

odnosno upisuju se podaci o isporukama dobara unutar Europske unije iz članka 41. stavka 1. Zakona o PDV-u, odnosno podaci o oslobođenim isporukama dobara poreznim obveznicima registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama.

Porez ulazi u rubriku Isporuke dobara, bez obzira na tip artikla na dokumentu (Roba/usluga)

Edit

105 - Obavljene usluge unutar EU

upisuju se podaci o obavljenim uslugama iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u za koje je primatelj iz druge države članice Europske unije obvezan obračunati i platiti PDV u svojoj državi članici u skladu s člankom 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Ove usluge iskazuju se i u Zbirnoj prijavi.

Porez ulazi u rubriku obavljene usluge, bez obzira na tip artikla na dokumentu(Roba/usluga)

Edit

106 - Isporuke dobara i usluga unutar EU (*)

Porez ulazi u rubriku Isporuke dobara odnosno obavljene usluge, prema tipu artikla na dokumentu (Roba/usluga)

Isporuke dobara i usluga u EU (104,105,106).
Na računima treba stajati napomena da su oslobođeni PDV-a prema članku 41. zakona o PDV-u 

Edit

107 - Obavljene usluge izvan EU

Edit

108 - Sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU

Edit

109 - Isporuke novih prijevoznih sredstava u EU

Edit

110 - Tuzemne isporuke - bez prava na odbitak pretporeza

Edit

111 - Izvozne isporuke

Na računu treba stajati napomena da dokument oslobođen PDV-a prema članku 45. zakona u PDV-u

Edit

112 - Ostale isporuke - s pravom na odbitak pretporeza

Edit

8 - Krajnja potrošnja (gotovinski računi)

Edit

9 - Račun ne ulazi u poreznu evidencijuEdit

Materijali

Obrazac PDV-a

Obrazac ZP

Obrazac PDV-S

Obrazac - Stjecanje NPS

Obrazac - Isporuka NPS

Zakon o PDV-u


ScrewTurn Wiki version 2.0.35. Some of the icons created by FamFamFam.

Copyright © 2011 Zagreb Data d.o.o.